CGM S.r.l.


GEARS

 • GEARS
  • CYLINDRICAL GEARS
  • BEVEL GEARS
  • WORM WHEELS
  • RACKS
  • CHAIN WHEELS
  • SPLINED SHAFTS

MECHANICAL TRANSMISSION

 • MECHANICAL TRANSMISSION FOR STATIONARY APPLICATIONS
  • IN-LINE GEAR UNITS AND GEARMOTORS
  • SPECIAL GEAR UNITS
  • WORM GEAR UNITS AND GEARMOTORS
  • SPEED CHANGE GEAR UNITS